17 March 2004

Home / March 17, 2004

Pitso ya ho baballa

Na ekaba motho o qhobjwa ke eng hore a nehellane ka nako ya hae bakeng sa ho hlokomela bakudi, ba dikobo mahetleng kapa ba makgatheng a lefu, ebeng ha a fumane le ha e le sente a ditshila? Jwalo ka ha meriane ya ho kokobetse lefu ho ba kulang ke mafu a Phamokathe, mosebetsi wa ho hlokomela bakudi o wela mahetleng a beng ba mokudi, mekgatlo e ikemetseng esita le yona ya sedumedi. Tlalehong ena re utlwa ho tswa ho Caiphas Mohale, e mong wa ba inehetseng ho thusa batho ba ka tlasa kodua ya Phamokathe, motseng wa Bolobedu, profenseng ya Limpopo.
Read More » Pitso ya ho baballa

Newsletter Subscription

Enable Notifications OK No thanks